Terms of use

Uslovi korišćenja se primenjuju na Sajt Kovanica d.o.o. koji se nalazi na adresi www.kovanica.rs. Sajt je vlasništvo kompanije Kovanica d.o.o. i korišćenjem ovog Sajta saglasni ste sa navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi koriščenja se odnose na domen www.kovanica.rs i sve pripadajuće poddomene.


Kovanica d.o.o. zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju menja, modifikuje, dodaje ili uklanja delove ovih Uslova korišćenja u bilo kom trenutku. Vaše korišćenje Sajta nakon objavljivanja promena, znači da ih prihvatate kao takve i da se slažete sa njima.


AUTORSKA PRAVA

Kompletan materijal, uključujući informacije, tekst, grafiku, fotografije, žigove, logotipove i muziku Sajta su u vlasništvu Kovanica d.o.o. i zaštićeni su nadležnim Zakonom Republike Srbije.


Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja, njihovo preoblikovanje i objavljivanje na drugim Sajtovima, ili "preslikavanje" (mirror) početne strane Sajta, niti bilo koje druge strane Sajta na nekom drugom Sajtu. Nepoštovanje ovog pravila povlači krivičnu i materijalnu odgovornost.


OBJAVLJENE INFORMACIJE

Kovanica d.o.o. ne daje nikakve garancije, niti je odgovorana za tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, operativnost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na Sajtu.


Kovanica d.o.o. ne daje nikakve garancije da su informacije objavljene na Sajtu tačne i bez grešaka, uključujući i TEHNIČKE KARAKTERISTIKE proizvoda. Kovanica d.o.o. NE PRIHVATA reklamacije ukoliko isporučena roba ne odgovara u potpunosti ili delimično specifikacijama objavljenim na Sajtu.


Kovanica d.o.o nije odgovorna za brisanje, neuspešno skladištenje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja. Kovanica d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu do koga se došlo pomoću Sajta.


WEB SAJT, SVI SADRŽAJI, INFORMACIJE, PROIZVODI I SERVISI KOJI SE POJAVLJUJU U OKVIRU SERVISA SAJTA SU DOSTUPNI "ONAKVI KAKVI SU", BEZ IKAKVIH GARANCIJA U BILO KOM SMISLU. KOVANICA D.O.O. SE IZRIČITO ODRIČE SVIH IZRAŽENIH, PODRAZUMEVANIH ILI PROPISANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE TRGOVINE, POGODNOSTI ZA ODGOVARAJUĆU NAMENU I PROTIV PREKRŠAJA INTELEKTUALNIH PRAVA.


NE GARANTUJEMO SIGURNOST, POUZDANOST, NEPREKIDNOST I PERFORMANSE SAJTA. NE GARANTUJEMO ZA USLUGE ILI PROIZVODE DO KOJIH SE DOŠLO POMOĆU SAJTA ILI LINKOVA ILI REKLAMA NA NJEMU, KAO NI ZA BILO KAKVE INFORMACIJE ILI SAVETE DO KOJIH SE DOŠLO POMOĆU SAJTA, A NISU DEO USLUGA KOVANICA D.O.O.


KORIŠĆENJEM SAJTA PRIHVATATE PUNU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU ŠTETU NASTALU ZBOG INFORMACIJA DO KOJIH STE DOŠLI POMOĆU SAJTA, ZA ŠTETU NASTALU UČITAVANJEM FAJLOVA I DOKUMENATA NA VAŠ RAČUNAR, I ZA BILO KOJI DRUGI VID ŠTETE NASTAO ZBOG BILO KAKVIH SADRŽAJA DO KOJIH STE DOŠLI POMOĆU SAJTA.


OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA KOVANICA D.O.O. NEĆE BITI ODGOVORANA NI JEDNOM KORISNIKU U SMISLU PRAVILNOG ILI NEPRAVILNOG KORIŠĆENJA SAJTA.


KOVANICA D.O.O U SMISLU OVIH USLOVA KORIŠĆENJA NIJE ODGOVORANA ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJU KORISNIK PRETRPI PRAVILNIM ILI NEPRAVILNIM KORIŠĆENJEM SAJTA. KOVANICA D.O.O. NEĆE NI POD KOJIM USLOVIMA BITI ODGOVORNA I DUŽANA DA NADOKANADI BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, HAVARIJSKU, POSLEDIČNU, SPECIJALNU, KAZNENU ILI SLUČAJNU ŠTETU, BILO DA JE TAKAV ZAHTEV BAZIRAN NA GARANCIJI, UGOVORU, UVREDI, NEHATU, ILI NA DRUGI NAČIN. OVAKVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SE PRIMENJUJE BILO DA ŠTETA PROISTIČE ZBOG PRAVILNE I NEPRAVILNE UPOTREBE SAJTA ILI OSLANJANJA NA SAJTA, ZBOG NEMOGUĆNOSTI DA SE KORISTE SERVISI SAJTA, ILI ZBOG PREKIDA, OBUSTAVLJANJA ILI OKONČANJA RADA SERVISA SAJTA (UKLJUČUJUĆI I SLUČAJEVE GDE JE RAZLOG ZA TO TREĆE LICE). OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SE PRIMENJUJE U SMISLU ŠTETE ZBOG DRUGIH INFORMACIJA, SERVISA, USLUGA, SAVETA ILI PROIZVODA DO KOJIH SE DOŠLO POMOĆU LINKOVA ILI REKLAMA NA SAJTU. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SE TAKOĐE ODNOSI I NA TROŠKOVE NABAVKE ILI ZAMENE PROIZVODA I USLUGA, GUBITAK PROFITA, ILI GUBITAK PODATAKA, BEZ OBZIRA NA PRAVILNO ILI NEPRAVILNO FUNKCIONISANJE PREZENTACIJE. TAKVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SE DALJE ODNOSI I NA SVE INFORMACIJE, USLUGE I PROIZVODE KOJI SE POJAVLJUJU NA SAJTU, ILI KOJI SU NA BILO KOJI NAČIN POVEZANE SA SAJTOM.


Ni pod kojim okolnostima Sajt nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne samo oni, i problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, štrajkovi, obustave rada, neredi, ustanci, revolucije, građanski nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, požari, poplave, oluje, eksplozije, sve vrste prirodnih nepogoda, ratna razaranja, delovanje Vlade, naredbe domaćih i međunarodnih sudova, nesaradnju trećih lica, i problemi sa grejanjem, osvetljenjem i klimatizacijom.

Your shopping cart is empty

Browse through our categories and we are sure
you will find what you are looking for!